About

Drs. Gobardhan is al ruim 34 jaar algemeen arts met artsen opleiding in Nederland. Na enige jaren als huisarts in Nederland te hebben gewerkt verdiepte hij zich in de USA verder in age management behandelingen, pijn bestrijding en hoe de mindset van de mens werkt. In die 34 jaren heeft hij kunnen monitoren, onderzoeken en vast kunnen leggen hoe de mens zijn mindset in werkelijkheid wordt gevormd, hoe hij ziek wordt dan wel weer beter kan worden. Hoe zijn denken, gedachten en intenties tot stand komen en hoe dat leidt tot gedrag en acties.

Deze kennis heeft hij in een model samengevat” Dr.Gobardhan People Care” met als slogan: be kind to your body and mind.

Dr.Gobardhan geeft behandelingen en lezingen conform zijn model zodat de mens gezonder wordt en blijft, betere performance heeft in de 5 levens gebieden en dus ook happy is. Hij heeft patienten in de hele wereld en verzorgt workshops in de dr.Gobardhan People Care. Hij heeft sedert enige jaren nu ook een filiaal in Suriname alsmede op Curacao en in Florida. Op de retreat van de nieuwe regering Santokhi onlangs in het Marriot hotel presenteerde Gobardhan zijn kennis over de juiste mindset bij goed bestuur en ethiek voor de 17 ministers.

Hoe werkt dit model?

De mens ontvangt op elk moment van de dag positieve en negatieve triggers uit zijn omgeving: politiek-sociaal, prive, en werkomgeving. Die prikkels komen binnen in de hersenen van de mens via 5 zogenaamde kanalen.

 1. Mentale = intelligentie,verstand, rational, opleiding, job skills, mentale focus, hoe/wat je zegt
 2. Materiele kanaal = je geld, salaris, auto, huis, sieraden, percelen, overige bezittingen
 3. Emotionele/sociale = verwerkte en niet verwerkte emoties, sociaal leven, familie, MV’s
 4. Physieke kanaal = je lichaam, hoe /wat je eet, slaapt, bewegen, body care, gezondheid
 5. Spirituele kanaal = bidden, geloof in God, inner silence, affirmaties, yoga, muziek, natuur

Er zijn meer negatieve triggers die op je afkomen vanuit andere mensen en situaties rondom je.

De samen spel van de 5 kanalen op binnen komende triggers vormt dan de mindset van de persoon op dat moment. De mindset (software van de mens) stuurt dan welke gedachten zullen ontstaan en in samenwerking met het verstand worden dan keuzes gemaakt en actie ondernomen. Als u goed oplet gebruikt u eigenlijk door de dag heen slechts 2 kanalen actief en de overige 3 wat passief.

Mentale en materiele kanaal gebruikt de doorsnee mens het meest want het gaat om je werk, geld verdienen en dat alles in een rationele, zwart op wit manier.Want feiten, cijfers, winst, regels tellen en geen emotie, spiritualiteit en het lichaam put men juist uit door te hard werken.

De emotiekanaal onderdukt men vaak want al die negatieve emoties die men ervaart worden maar weggestopt en de leuke emoties als lachen, plezier hebben is maar voor korte duur.

Vergelijk een auto die 4 wielen heeft met de mens:

Linker voorband is de mentale kanaal; nu denk je zo ander moment anders..band schud. Rechter voorband is materiele kanaal: nu heb je geld, morgen niets…band schud ook. Linker achterband is emotie: nu blij even later verdrietig..band schud ook. Rechter achterband is je lichaam: nu gezond morgen ziek..die band schud ook. Enigste band die gebalanceerd is en niet schud is je spirituele band en die zit in de bak. Die gebruik je haast nooit, hoe rijdt een auto met 4 wiebelende banden? Niet lekker! Zo dus met 95% van de mensen op aarde, we functioneren in alles stroef.

Vier niet op elkaar gebalanceerde kanalen op de triggers die komen draagt bij tot lage kwaliteit mindset dus minder goede gedachten, keuzes en acties. En zo schommelt onze mindset door de dag. Ene moment in hoge kwaliteit dus dan goede gedachten en acties en ander moment weer lage mindset dus minder goede gedachten,en acties. Los van de triggers en niet gebalanceerde 5 kanalen hebben wij als mens nog een heel groot problem in onze emotie kanaal; mind virussen! Een mind virus is de ophoping van opgeslagen, slecht verwerkte emoties in icon vorm sinds onze bevruchting en de periode na geboorte tot op heden.  Deze icons oftewel mind virusen (MV) worden nu dagelijks getriggerd door personen, situaties en things in onze omgeving zoals al uitgelegd.

Als de trigger zwaar de MV heeft geraakt in negatieve zin, maakt dat de MV zich opblaast net als een grote rode ballon met negatieve energie en wordt de mindset laag van kwaliteit en kan de mindset, als de MV erg groot is opgeblazen, zelfs het verstand bypassen en dus slecht gedrag en acties tot gevolg. Vergelijk dit met de computervirus die als goed getriggerd, de hele werking van de computer overneemt. De mindset wordt ook wel genoemd de “software” van de mens hoe hij denk en functioneert.

Op basis van het GPC model met mind virussen en triggers rangschikt Dr. Gobardhan drie soorten burgers die dagelijks met elkaar in interactie zijn.

3 groepen van burgers
 1. Kleine groep mensen die haast altijd in een hoge kwaliteit mindset zijn derhalve ondanks triggers zijn hun MV’s niet of nauwelijks opgeblazen. Goed gedrag en acties.
 2. Een aanzienlijk heel grote groep mensen die ook in (1) zijn maar toch vaker een of meerdere MV’s getriggerd en sterk opgeblazen zijn. Hier dus naast goed gedrag toch ook tijden van slecht gedrag en acties.En deze periode van slecht gedrag kan    frequenter dan wel vastgeroest voor jaren zijn.
 3. Kleine groep die wel in (2) zijn maar al te vaak en gauw voor weken dan wel maanden/jaren rondlopen met meerdere opgeblazen MV’s en dus conform slecht gedrag en     acties manifesteren

Mensen uit groep (3) hebben zeker last van hun mental health en dat is ook te traceren door psychologen en psychiaters. Het probleem zit vooral bij groep (2) mensen. Stel je voor de nieuwe regering bestaat voor het grootste deel uit groep (2) ministers, parlementariers en andere experts en adviseurs.

In het begin, de triggers zijn nog niet scherp, zijn de meesten echt ervoor  voor wat ze zeggen bv “ ethiek en goed bestuur” en ze willen echt ook in lands belang werken. Doch eenmaal op weg en in hun positie is de kans groot dat triggers nu scherper worden en dat MV’s nu wel sterk opblazen en voor lange tijd zo blijven. Manifestaties als corruptie, eigen belang, vriendjes politiek, zelf verrijking en zich de machtigste wanen kunnen dan boven water komen. Dit gedrag is duidelijk getoond door de regering Bouterse-Adhin met als klap op de vuurpijl de weken na de verkiezing. Verschrikkelijk en let op hoeveel triggers er zijn ontstaan.

Dit moet de kiem ingesmoord worden door scherpe ‘things” als regels, straffen en monitoring. Aan de andere kant kan, door kennis te hebben van het MV concept en zelf toe te passen, de performance van zulke hoog geplaatste mensen toenemen met 35-40% zonder noemenswaardige negatieve MV effecten.

Hetzelfde geld voor gewone burgers, studenten, leerlingen, leerkrachten, ambtenaren, ouders. (starten bij de overheid en direct in het onderwijs systeem is echt een must) Hoe meer alle lagen van de bevolking weet en kennis heeft van het MV en mindset concept, hoe meer wij burgers van hoog tot laag gaan krijgen die de 4 C’s manifesteren:

 • Conscious (dus mindset) om de juiste dingen te doen;
 • Competent (vak kennis) om de juiste dingen te doen;
 • Committed (diepere menselijke aspecten)  om de juiste dingen te doen en de;
 • Conditie hebben, mentaal (denkt aan lands belang), fysiek (gezond), emotioneel (met liefde) en spiritueel (roeping) om de juiste dingen te doen.

Burgers met de juiste mindset dus juiste software dus de 4 C’s, doen wat ze zeggen en halen hun doelen. Als je de computer een opdracht geeft moet het de juiste software in zich hebben om de opdracht uit te kunnen voeren en de verwachte output te halen. Zo dus ook bij ons als mens.

Dr. Soeresh Gobardhan

Founder & CEO of Dr. Gobardhan People Care | be kind to your body & mind
Email: soereshgobardhan@gmail.com
Phone: +597 433 466
Mobile: +597 896 07 13
Website: www.drgobardhan.com