ETHIEK EN GOED BESTUUR, NIET ALLEEN VOOR DE REGERING

Het was mij een genoegen een inleiding te houden voor de president, vice president en de ministers tijdens hun retreat in het Marriot hotel twee weken terug.

Mijn inleiding ging over de juiste mindset hebben voor goed bestuur en voorbeeldige ethiek. Gedurende mijn 34 jarige loopbaan als arts in age management, heb ik kunnen ervaren,monitoren, onderzoeken en vast kunnen leggen hoe de mens zijn mindset in werkelijkheid wordt gevormd. Deze praktische kennis heb ik in een model samengevat” Dr.Gobardhan People Care” (GPC) met als slogan: be kind to your body and mind.

hOE WERKT DIT gpc mODEL?

De mens ontvangt op elk moment van de dag positieve en negatieve triggers uit zijn omgeving: politiek-sociaal, prive, en werkomgeving. Die prikkels komen binnen in de hersenen van de mens via 5 zogenaamde kanalen.

  1. Mentale = intelligentie,verstand, rational, opleiding, job skills, mentale focus, hoe/wat je zegt
  2. Materiele kanaal = je geld, salaris, auto, huis, sieraden, percelen, overige bezittingen
  3. Emotionele/sociale= verwerkte en niet verwerkte emoties,sociaal leven, familie,mind virussen
  4. Physieke kanaal= je lichaam, hoe /wat je eet, slaapt, bewegen, body care, gezondheid
  5. Spirituele kanaal= bidden, geloof in God, inner silence, affirmaties, yoga, muziek, natuur

Het resultaat van het samen spel van de 5 kanalen op binnen komende triggers vormt dan de mindset van de persoon op dat moment.

Groot problem in onze emotionele kanaal

De mind virus: is de ophoping van opgeslagen, slecht verwerkte emoties in icon vorm in ons, sinds onze bevruchting en de periode na geboorte tot op heden.  Deze icons oftewel mind virusen (MV) = toxische energie en informatie, worden nu dagelijks getriggerd door personen, situaties en things in onze omgeving zoals al uitgelegd. Als de trigger zwaar de MV heeft geraakt in negatieve zin, maakt dat de MV zich opblaast net als een grote rode ballon met negatieve energie en stuurt dan de mindset die laag van kwaliteit wordt. Zo’n mindset kan als de MV erg groot is opgeblazen, dan zelfs het verstand bypassen en dus slecht gedrag en acties tot gevolg. Vergelijk dit met de computervirus die als goed getriggerd, de hele werking van de computer overneemt. De mindset wordt ook wel genoemd de “software” van de mens.

Op basis van het GPC model met mind virussen en triggers, kunnen drie soorten burgers gerangschikt worden, die op elk moment van de dag met elkaar in interactie zijn.

3 Groepen van burgers
  1. Kleine groep mensen die haast altijd in een hoge kwaliteit mindset zijn derhalve ondanks triggers zijn hun MV’s niet of nauwelijks opgeblazen. Goed gedrag en acties
  2. Een aanzienlijk heel grote groep mensen die ook in (1) zijn maar toch vaker een of meerdere MV’s getriggerd en sterk opgeblazen zijn. Hier dus naast goed gedrag toch ook tijden van slecht gedrag en acties.En deze periode van slecht gedrag kan frequenter dan wel vastgeroest voor jaren zijn.
  3. Kleine groep die wel in (2) zijn maar nog vaker en sneller voor weken dan wel maanden /jaren rondlopen met meerdere opgeblazen MV’s en dus conform continue slecht gedrag en acties manifesteren.

Mensen uit groep (3) hebben zeker last van hun mental health en dat is ook te traceren door psychologen en psychiaters. Het probleem zit vooral bij groep (2) mensen. Doch groep 1 mensen kunnen als sterk getriggerd,makkelijk in groep 2 dan wel groep 3 belanden. 

Kenmerken van sterk opgeblazen MV’s zijn: gierigheid, machtzucht, zelfverrijking, corruptie, vriendjespolitiek, eigen voordeel, genieperigheid, praten over ethiek en goed bestuur maar doen het tegenovergestelde.

Tien jaren Bouterse-Adhin heeft vele van deze MV’s kenmerken laten zien. En wat een zwerm van graaiende MV’s ontpopten zich direct nadat de uitslag van de verkiezingen officieel werd.

Regering Santokhi start met enorme triggers

Een leeggeroofd land, autos en computers gestolen, kostbare gronden toe geeigend, bevorderingen en horde nieuwe ambtenaren in dienst genomen. Covid crisis, economie en onderwijs onderste boven. Tot slot, een hele grote groep burgers in een lage mindset daar hun materiele en emotionele kanaal de afgelopen tien jaren sterk negatief opgeblazen zijn.

Deze triggers en nog vele andere bestormen nu de 5 kanalen en dus de mindset van de president, vice president en hun ministers. Hun GPC model wordt nu op de proef gesteld doch er is hoop en optimisme dat zij dat, mbv het GPC model, goed kunnen stress- managen. Hun mindset, dus hun software, blijft van hoge kwaliteit dus goed bestuur en voorbeeldige ethiek is dan zeker te verwachten  Als wij als burgers, directeuren en hun staf van de ministeries, directeuren en staf van de vele parastatale bedrijven en overige burgers, ook de GPC kennis ons kunnen eigen maken en toepassen, dan gaan we inderdaad dit land samen zoals de president dat ook zegt,uit het diepe dal halen en verder opbouwen.

Soeresh Gobardhan, age management arts
Email: soereshgobardhan@gmail.com